Office 365

Dostęp do pakietu Office365 dla uczniów SMS-u – uczniowie mają dostęp do bezpłatnego (online) użytkowania pakietu Office365. Aplikację Teams proponuję pobrać i zainstalować na komputerze – będzie praktyczniej korzystać z niej w przypadku konieczności prowadzenia zajęć online. Adresy mailowe oraz hasła pierwszego logowania są prezentowane w systemie UONET+ . Uczniowie…